Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek  20,-Kč studenti,děti a důchodci 10,-Kč  
Poplatky z prodlení - upomínky

Každá upomínka - výlohy dle sazebníku České pošty

 

Výlohy spojené se strátou knihy -  Skutečná hodnota knihy a výlohy knihovny 50,-Kč za každou knihu

Kopírování a tiskový výpis z databází -  za každou stranu 2,-Kč

Vyhotovení náhradního průkazu - 5,-Kč

Poškození čárového kódu v knize - 20,Kč

 
 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.